News

Verkeersveiligheid onderzoek onder 100 jongeren

Article 1

Opzet: Werving voor een groot project over verkeersveiligheid op de fiets. Het project bestond uit een kwantitatief onderzoek waarbij een deel van de jongeren later werd uitgenodigd voor een focusgroep.

Doelgroep: 100 jongeren van 14 tot 17 jaar omgeving Tilburg en Utrecht.

Jongerenonderzoek

CG heeft veel succesvolle selecties uitgevoerd onder jongeren. Youngworks, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in marktonderzoek onder jongeren, is al jaren vaste klant bij CG. Samen hebben we veel kennis opgedaan over het succesvol benaderen van een jonge doelgroep.

Verkeersveiligheid

Onlangs hebben we ruim 100 respondenten geworven voor een groot project over verkeersveiligheid op de fiets, met respondenten van 14 tot 17 jaar. Het project bestond uit een kwantitatief onderzoek waarbij een deel van de jongeren later werd uitgenodigd voor een focusgroep.

Alternatieve wervingsmethodes

Het werven van jongeren is een uitdaging die wij zeker niet uit de weg gaan. Via de ouders, die in ons panel staan, hebben we een grote groep deelnemers kunnen vinden. Deelnemers onder de 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders om mee te kunnen doen aan marktonderzoek. Door hen via de ouders te benaderen vangen we 2 vliegen in 1 klap. Daarnaast konden we via social-media kanalen rechtstreeks in contact komen met de doelgroep.