News

TV commercial testen

Article 1

Meting: eenmalig kwantitatief onderzoek

Steekproef: n=600 gezinnen met kind 6-12 jaar, n=300 12-17 jarigen en n=300 18-25 jarigen.

Budget: €5.000,- inclusief vragenlijst en rapport

Een themapark wil zich met een nieuwe commercial op een nieuwe doelgroep richten. Doel is het testen of de nieuwe commercial beter scoort binnen de nieuwe groep en minimaal gelijk scoort onder de bestaande doelgroep. Vergelijk met commercial jaar eerder.