News

Merkpositionering laten testen door 400 vrouwen

Article 1

Opzet: Kwantitatief onderzoek voor het testen van de nieuwe merkpositionering voor een online fotoservice voor de Nederlandse en Vlaamse markt

Doelgroep: vrouwen in de leeftijd 30 t/m 50 jaar met een modaal inkomen en ervaring met het online bestellen van fotoboeken

Steekproef: n=400

Budget: meting voor €4.300,-

Voor een online fotoservice voor de Nederlandse en Vlaamse markt heeft onze opdrachtgever een nieuwe merkpositionering ontwikkeld. Hierbij kwam natuurlijk de vraag naar voren of de nieuwe vormgeving aansluit bij de doelgroep. Maar ook wat de spontane associaties zijn en of de nieuwe stijl beter scoort op de KPI’s ten opzichte van de huidige stijl.

Om antwoorden te vinden op deze vragen, faciliteerde CG een kwantitatief onderzoek waarbij wij al het werk uit handen namen. Zo zijn we begonnen met het opstellen en programmeren van de vragenlijst. Vervolgens hebben wij het veldwerk uitgevoerd onder 200 Nederlandse en 200 Vlaamse respondenten. Hierbij ging het om een specifieke doelgroep, namelijk vrouwen in de leeftijd 30 t/m 50 jaar met een modaal inkomen en ervaring met het online bestellen van fotoboeken.

De resultaten en verkregen inzichten werden gepresenteerd aan de hand van zes overzichtelijke factsheets met daarin de belangrijkste uitkomsten en conclusies. Tevens leverde CG de dataset en online grafiekendashboard op, waar de gestelde conclusies op gebaseerd waren.

Met een doorlooptijd van 8 dagen en 4300 euro budget kon de klant de uitkomsten en de overzichtelijk factsheets een-op-een gebruiken voor strategiesessies en vervolgstappen.