News

Lesmateriaal testen onder 250 basisschoolleerlingen

Article 1

Opzet: Kwantitatief onderzoek voor het testen van een lesmethode over auteursrecht

Doelgroep: basisschoolleerlingen in groep 7 en 8 (leeftijd 10 tot 12 jaar)

Steekproef: n=250

Budget: Twee metingen voor €3.400,-

Wij hebben samen met Family Factor een lesmethode over auteursrecht getest onder basisschoolleerlingen in groep zeven en acht. Naast het begrip over de lesstof onderzochten we ook de houding ten opzichte van auteursrecht. Hiervoor creëerden we een oplossing op maat.

Vragenlijst vooraf testen

Het was een mooie uitdaging om de onderzoeksvraag te vertalen naar een passende opzet en vraagstelling. Om zeker te zijn dat de doelgroep de vragen zou begrijpen hebben we de vragenlijst vooraf getest onder de doelgroep met testpersonen die niet deelnamen aan de studie.

On- en offline dataverzameling

Het veldwerk was een creatief proces waarbij we de survey in verschillende vormen aanboden aan basisschool docenten. Deze docenten zijn contacten van Family factor en hebben de survey klassikaal laten invullen. Dat kon op een eigen device waarbij de leerlingen de survey tegelijk invulden of een papieren vragenlijst als de docenten hier de voorkeur aan gaven. De gegevens van de digitale vragenlijst werden zowel on- als offline opgeslagen. Elk kind kreeg een unieke code die ze invoerden voor het invullen van de survey of noteerden op de papieren variant zodat we in de metingen goed konden monitoren wie al wel of niet had meegedaan.

De gegevens van de 0 en 1 meting werden verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd in de huisstijl van onze klant Family Factor. De conclusies en summary werden in het Engels geschreven zodat deze ook toegankelijk zijn voor de internationale eindklant.