News

Online co-creatie voor Youngworks

Article 1

In opdracht van Youngworks zijn wij vorige maand gevraagd om 12 jongeren te werven voor een co-creatiesessie, waar jongeren hun mening en ideeën konden geven over de Canon van Nederland*. Het onderzoek vond aanvankelijk plaats in het Openluchtmuseum in Arnhem, maar toen sloeg COVID-19 toe. Een bijeenkomst op locatie was helaas niet meer mogelijk en het zoeken naar creatieve oplossingen was noodzakelijk.

Zoom als alternatief voor live co-creatie

Platform Zoom bood een alternatief voor de onderzoekers van Youngworks en CG Research vervolgde haar zoektocht naar totaal 12 jongeren waaronder mbo’ers, havisten, hbo-wo’ers in de leeftijdsklasse 17 tot 18 jaar. Jongeren uit heel Nederland konden gemakkelijk deelnemen aan dit kwalitatieve onderzoek. Online had een aantal voordelen, want Zoom maakt het mogelijk ook multimedia te delen en aangezien iedereen thuis zat waren er enorm veel geïnteresseerde deelnemers. Zo hebben we in korte tijd een hele gevarieerde groep kunnen werven voor het onderzoek.

Na het onderzoek waren alle jongeren enthousiast en er zijn een hoop interessante bevindingen gedaan. We hebben geleerd dat deze tijd ook weer nieuwe mogelijkheden biedt. Door creatief te zijn met digitale oplossingen kun je een heleboel gedaan krijgen en onderzoek blijven doen.

*De Canon van Nederland is een lijst van vijftig thema’s die chronologisch een samenvatting geeft van de geschiedenis van Nederland. De Canon werd samengesteld in opdracht van de Nederlandse staat, ten behoeve van het geschiedenisonderwijs.