Algemene voorwaarden


Inhoudsopgave

  • Toepasselijkheid en wijziging
  • Aanbiedingen, offertes en Overeenkomst
  • Uitvoering van de Overeenkomst
  • Prijzen, facturatie en betaling
  • Aansprakelijkheid, vrijwaring en overmacht
  • Privacy
  • Intellectuele eigendomsrechten
  • Geheimhouding en benaderen werknemers
  • Duur van de Overeenkomst, opzegging en beëindiging
  • Diversen

Lees hier onze algemene voorwaarden.